Reglament

 • És important conèixer que per navegar per l’Ebre, cal un permís especial expedit per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a les embarcacions. En cas que algun component del grup vulgui portar un caiac propi, consulteu-nos aquesta circumstància.
 • La Pales de Sirga només pot realitzar-se amb reserva prèvia i amb els caiacs de l’organització que estan degudament acreditats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a la navegació en el riu. Les reserves només es poden fer a través de la Central de reserves de Rogles Aventura.
 • Abans d’iniciar el recorregut, tots els participants s’han de presentar al embarcador de sortida acordat prèviament. Allà us lliurarem el llibre de ruta, mapa, informacions turístiques de les Terres de l’Ebre, obsequis i li farem el briefing o explicació inicial amb les explicacions útils per a la seva aventura. En acabar la seva aventura, ens pot sol·licitar el certificat acreditatiu on constaran els cabals mitjans amb els que ha descarregat.
 • La Pales de Sirga no és una activitat competitiva. L’objectiu és completar el recorregut proposat passant el millor possible.
 • Tots aquells que acabin la ruta amb 3 o més dies, podrà recollir la nostra samarreta tècnica exclusiva.
 • Pales de Sirga és una activitat a l’aire lliure i en un riu amb oscil·lacions en el cabal i per tant estem subjectes a les inclemències meteorològiques. Els cabals superiors a 800 m3/seg; o forts vents, per exemple, poden fer suspendre l’activitat. En aquests casos no es cobra el lloguer del material del dia/es afectats.

Fiança

Cada persona posa 150 € en efectiu o ingressats amb antelació com a dipòsit. En cas que es retorni el material correctament, aquests diners són retornats.

Formalització de la reserva

Les reserves quedaran formalitzades mitjançant el pagament d’una bestreta del 30% del total pressupostat de l’activitat. La totalitat de l’import s’abonarà com a màxim abans del dia de la sortida.

Cancel·lacions

 • Cancel·lació fins a 3 dies abans de l’inici de la travessa es retornarà l’import íntegre.
 • Cancel·lació dins dels 3 dies previs i abans de 2 dies de l’inici de la travessa, es perdrà la totalitat de la paga i senyal.
 • Cancel·lació el mateix dia de començar o durant la travessa es perdrà l’import íntegre de la reserva, sempre que no sigui per motius meteorològics o de cabal.
 • En cap cas es farà devolució de l’import de l’assegurança en cas que s’hagi contractat.
 • En els casos que es doni de baixa algun dels integrants del grup, no té cap afectació a menys que sigui dins dels 2 dies previs a l’activitat, on es perdrà la part proporcional de la bestreta.
 • En el cas de no deixar els caiacs en custòdia en el lloc indicat en el pla de viatge, el client passa a ser responsable completament del material en els casos de pèrdua, robatori, furt o qualsevol incident que pugui patir el material.

Recomanacions

 • Recomanable una petita farmaciola, amb pell artificial en cas que es produeixin llaguetes a la pell; crema de sol a l’estiu; repelent d’insectes o crema hidratant.
 • El respecte a l’entorn és absolutament prioritari, la conducta durant el recorregut serà la menys agressiva possible, mai s’embrutarà l’entorn de cap manera i es respectaran les normes establertes.
 • A l’hora de preparar els materials, pensa que com més coses portis, més pes carregues. Si no saps què us cabrà, en el moment de la sortida t’ajudem a gestionar els espais del caiac i si us sobra algun material que no cap o finalment desisteix de portar us ho custodiem fins que et vinguem a recollir.